Polityka prywatności

W trakcie interakcji z użytkownikami zbieramy niektóre dane. Niniejszy dokument opisuje zasady i informacje, które są rejestrowane w naszych serwerach.

Strona internetowa

Każde wejście na naszą stronę powoduje zapisanie poniższych danych:

  • Adres IP użytkownika

Dodatkowo, po rejestracji na stronie internetowej zapamiętywane są wprowadzone dane firmy instalatora:

  • Dane osobowe

Base i Remote

Po wybraniu opcji "Zdalne sterowanie przez Internet" Base łączy się z naszymi serwerami. Po połączeniu rejestrowane są poniższe dane:

  • Adres IP Base
  • Zakodowany numer seryjny Base
  • Losowy identyfikator parowania
  • Dane statystyczne o zużyciu pamięci, procesora i temperatury modułu Base

Każde użycie Remote powoduje połączenie z naszym serwerem i rejestrację poniższych danych:

  • Adres IP Remote
  • Losowy identyfikator parowania

Wszelkie dane przekazywane pomiędzy Base i Remote są zaszyfrowane przy użyciu algorytmu AES z użyciem losowych kluczy wygenerowanych w czasie parowania. Odszyfrowanie komunikacji jest niemożliwe bez znajomości kluczy, które nigdy nie są przesyłane poza Base i Remote.

 

Kontakt

Pracujemy od 9 do 17.

Tel: +48 22 257 86 72
Fax: +48 22 257 86 82
Email: info@domiq.pl
Skype: domiq-support

Adres

DOMIQ Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 10B/19
02-972 Warszawa

Dane

NIP: 9512272887
REGON: 141629680
WEEE: E0009862W
KRS: 0000317997

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy 110.000zł.