Base jako sprzęg segmentowy

Jedną z zalet systemu LCN jest możliwość tworzenia bardzo dużych instalacji inteligentnego budynku. Największa instalacja LCN na świecie znajduje się w Main Tower we Frankfurcie, gdzie cały budynek został podzielony na ponad 60 segmentów LCN. Także w Polsce są instalacje, w których poszczególne piętra lub budynki są niezależnymi segmentami.

Niniejszy samouczek pokaże krok po kroku, jak wykorzystać Base jako sprzęg segmentowy LCN.
Funkcja sprzęgu jest dostępna w modułach Base z oprogramowaniem w wersji 1.7.5 lub nowszej. Moduł Base jest dostępny w niższej cenie niż moduł LCN-SK, a dodatkowe możliwości integracji z innymi systemami - MODBUS, DMX, niedługo DALI powodują, że użycie go w dużych instalacjach biurowych pozwala na znaczne zwiększenie funkcjonalności instalacji i zmniejszenie kosztów.

Ze względu na objętość instrukcja krok po kroku (wraz z obrazkami z konfiguracji) zawarta jest w pliku PDF.

Załączone pliki

➽ Base jako sprzęg segmentowy TU-0007-PL-120305.pdf 12.02.2021 657 KB

Zaloguj się aby skomentować