DOMIQ, SIP i kamery Mobotix

Integracja domofonu IP w systemie automatyki która pozwala również na dwukierunkową komunkację głosową jest funkcjonalnością, o którą często proszą Klienci. W niniejszym samouczku opisujemy dwie metody na jej realizację.

Pierwsza polega na wykorzystaniu aplikacji klienta SIP dla iPhone lub innego urządzenia mobilnego.

Druga, dzięki wykorzystaniu DOMIQ/Display oraz dodatkowej kamery MOBODTIX Q24 pozwala na pełną realizację dwukierunkowej komunikacji głosowej, podglądu obrazu oraz sterowania domofonem.

Dla obydwu metod opisany jest krok po kroku sposób konfiguracji.

Załączone pliki

➽ DOMIQ, SIP i kamery Mobotix TU-0012-PL-120825.pdf 12.02.2021 1 MB

Zaloguj się aby skomentować