Integracja z SONOS

Integracja z systemami audio jest jednym z częściej podnoszonych tematów przez Klientów zainteresowanych systemami automatyki budynkowej. Ten samouczek rozpoczyna serię samouczków, w której zaprezentujemy integrację DOMIQ z systemem audio firmy SONOS.

Czytając ten samouczek poznasz podstawowe funkcje integrujące DOMIQ z systemem SONOS. Ponadto dowiesz się jak:

  • Zintegrować urządzenia SONOS z innymi podsystemami inteligentnego budynku.
  • Wykorzystać funkcje automatyzacyjne DOMIQ jak reguły czasowe i zdarzenia do sterowania systemem SONOS.
  • Sterować urządzeniami SONOS z poziomu interfejsów użytkownika DOMIQ.

Opisywana przez nas integracja nie ma na celu zastąpienia domyślnej aplikacji sterującej SONOS.

Załączone pliki

➽ Integracja z SONOS TU-0015-PL-130108.pdf 12.02.2021 435 KB

stephenlion

2015.02.10 17:02

Hi,
are there any updates on this? Can you group or ungroup Players? I would like to have a button grouping three rooms and starting a radio channel.


Zaloguj się aby skomentować