Profile użytkowników w aplikacji Remote

W tym samouczku prezentujemy jak utworzyć profile użytkowników dla aplikacji Remote. Dzięki nim z łatwością dostosujesz widok aplikacji Remote do poszczególnych jej użytkowników.

Profile użytkowników pozwalają na zróżnicowanie dostępu do wybranych elementów struktury menu aplikacji Remote. Dzięki nim z łatwością ograniczysz dostęp do wrażliwych obszarów instalacji osobom nieuprawnionym lub wręcz możesz utworzyć inną konfigurację dla poszczególnych użytkowników inteligentnego budynku. Kilka przykładowych zastosowań profilowania:

  • Kontrola rodzicielska (ograniczenie dostępu do ustawień ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, stanu alarmu itp.).
  • Poziomy dostępu dla poszczególnych szczebli pracowników w przedsiębiorstwie.
  • Dostęp dla osób z zewnątrz regularnie przebywających w obrębie instalacji np. opieka dla dzieci, ochrona, personel sprzątający itd.
  • Tymczasowy dostęp dla gości.
  • Sterowanie inteligentną instalacją w pokojach hotelowych.

Załączone pliki

TU-0025-PL-180312.pdf 12.02.2021 77 KB

Zaloguj się aby skomentować